Grant Wood – Amerikan Gotik

Amerika’nın kırsal değerlerini savunan sanatçı, kırsal yaşantıdan temalar içeren Bölgeselcilik akımının temsilcisidir. Amerika’yı kasıp kavuran büyük buhran zamanında kırsal bölgeleri gezerek gördüğü yerleri resmetmiştir.

En ünlü eseri olan Amerikan Gotik, ismini geri plandaki  sivri kemerli pencereleri ve Gotik mimari tarzında yapılmış çatılı evden almaktadır. Gezi sırasında fark ettiği bu evde yaşayan insanları hayal ederek yaptığı tabloda, evin önünde biri kadın biri erkek olmak üzere iki figür, tipik 19. yüzyıl Amerikan ailesinin kıyafetleri ile yer almaktadır. Kadın figürü Wood’un kız kardeşi, erkek figürü ise diş doktorudur. Yakasız bir gömlek giymiş olan Erkek figürün elindeki yabadan bu adamın çiftçi olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Gözlüklü çiftçinin yüz ifadesinden ne hissettiği anlaşılmamakla birlikte savunmada gibi durmakta, eseri izleyenin gözünün içine bakmaktadır. Omuz farkıyla geride duran kadının gözleri ise eserin sağ tarafına bakmaktadır. Kadının saçları ensesinde toplanmış, üzerinde  muhafazakar olarak tasvir edebileceğimiz beyaz yakalı siyah bir elbise ve yakasında bir broş bulunmaktadır. Elbisenin üzerinde desenli bir önlük vardır.

Yüzeysel olarak yalın ve saf görünen resim, görsel oyunlar ve yansımalarla doludur. Çiftinin tulumunun üzerindeki motif ile çapa arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Bu tablo, Amerikan popüler kültür ikonunun simgesi haline gelmiştir.

Leave a Comment